Reglement - Halftijdse vervroegde uittreding

 

Enig artikel.

In artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 1996 en latere wijzigingen, waarbij voor het statutair personeel, met uitzondering van het onderwijzend personeel, het recht van halftijdse vervroegde uittreding ingesteld wordt, wordt de datum 31 december 2010, gewijzigd in: 31 december 2011

 

Datum goedkeuring: 23 juni 2011

Datum bekendmaking: 27 juni 2011

 

Gemeenteraadsbesluit - halftijdse vervroegde uittreding