Rampen

Rampen voor 1 juli 2014

De gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

FOD Binnenlandse Zaken

Dienst rampenschade

FAC Kamgebouw

Koning Albert I - laan 1/5 bus 6

8200 Brugge

tel.: 050 30 16 46

e-mail: rony.carrein@ibz.fgov.be

 

Rampen vanaf 1 juli 2014

De Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Vlaamse coördinatiedienst

Proosdij

Burg 2 B

8000 Brugge

tel.: 050 40 57 07

e-mail: katrien.vandeputte@west-vlaanderen.be

 

Federale Overheid Binnenlandse Zaken - Directie Rampenschade

Op de website vindt u:

  • volledige procedures
  • gids 'Rampenschade - Gebruikshandleiding' waarin alles staat wat u moet weten om de behandeling van uw dossier te versnellen

 

Vlaamse bevoegdheid

Meer informatie via de websites

 

Landbouwrampen

http://lv.vlaandeeren.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-lan...

 

Algemene rampen

www.bestuurszaken.be/rampenfonds