Projectzone Pastoor Opdedrinckplein

Projectbenaming : Projectzone Pastoor Opdedrinckplein

Omschrijving project en doelstelling:

Het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (horeca, wonen, …). Het is de bedoeling dat AGSO hierin het gelijkvloers en parkings bestemd voor horecadoeleinden zal vewerven (zie ook BUGIA).

Timing: 2008-2016

Projectleider : Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied : Gemeentebestuur, private ontwikkelaar(s).

Beleidsdoelstelling : OD 711

Stand van zaken :

Vorige mijlpalen:

  • uitvoering haalbaarheidsstudie (in uitvoering)

Contact