Projectzone Maes- en Boerenboomplein

Projectbenaming : Projectzone Maes- en Boerenboomplein

Omschrijving project en doelstelling:

Herinrichting van het plein met hoofdfunctie wonen en nevengeschikte commerciële en publieke functies, met inbegrip van renovatie Ravelingen (ontwerpbureau Jakob & Macfarlane).

Timing: 2008-2016

Projectleider : Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied : Politiezone Damme/Knokke-Heist, Gemeente Knokke-Heist.

Beleidsdoelstelling : OD 706.

Stand van zaken :

Vorige mijlpalen :

  •  afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist (uitgevoerd)

  • uitvoeren haalbaarheidsstudie (uitgevoerd)

Contact

Gerelateerde inhoud