Projectzone Elizabetlaan Heist

Projectbenaming : Projectzone Elizabetlaan Heist

Omschrijving project en doelstelling:

Hereniging van de dorpskern van Heist thv het Heldenplein en met herinrichting van het openbaar domein (ontwerpbureau West 8)

Timing: 2008-2016

Projectleider : Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied : Gemeente Knokke-Heist, Chrigabo, publieke en vergunningsverlenende overheden.

Beleidsdoelstelling : OD 708.

Stand van zaken :

Vorige mijlpalen :

  • afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist (uitgevoerd)

  • uitvoeren haalbaarheidsonderzoek

  • verdere uitwerking ontwerp hereniging van de dorpskern van Heist ter hoogte van het Heldenplein en met inrichting van het openbaar domein.