Prioritaire routes voor zoutstrooien

Prioritaire stratenroute 1 (Heist/Duinbergen/Ramskapelle)
Westkapellestraat (richting Heist)
Marktstraat
Blauwvoetlaan
Vlamingstraat
Hermans-Lybaertstraat
Koudekerkelaan
Bondgenotenlaan
Noordstraat
Pannenstraat
Kursaalstraat
Kerkstraat
Stadhuisstraat
Maes en Boereboomplein
Hendrik Consciencestraat
Breed Veertien
Kraaiennest
Noordhinder
Polderstraat
De Rampe
Graaf d’Ursellaan
Heldenplein
Parkstraat
Anemonenlaan
Duinenstraat
Jozef Nellenslaan
De Wandelaar
Petunialaan, Bergdreef
Duinbergenlaan
Leeuwerikenlaan
Lentelaan
Paul Van den Meerschenlaan
Rozenlaan
Arcadelaan
Acacialaan
Eeuwfeestlaan
Kapellaan
Theresialaan
Meerlaan
Knokkestraat
Ramskapellestraat

Prioritaire stratenroute 2
(Knokke/Het Zoute/Westkapelle)
‘t Walletje
Kalvekeetdijk
Westkapellestraat (richting Westkapelle)
Dorpsstraat
Hoekestraat
Herenweg
Hazegrasstraat (rotonde)
Retranchementstraat (tot grens)
Hazegrasstraat (tot de Oosthoek)
Bronlaan
Graaf Leon Lippensdreef
Kustlaan (rotonde Sparrendreef
Boslaan
Eikenlaan
Paulusstraat
Graaf Jansdijk
Jan Devischstraat
Smedenstraat
Seb. Nachtegaelstraat/Graaf Jansdijk
Bremlaan/Apollo XI-laan
Kalfstraat
Sacramentsstraat
Kragendijk
Magere Schorre
Blinckaertlaan
Konijnendreef
Astridlaan
Prins Karellaan
de Kerchovelaan
Berkenlaan (Roodborstjeslaan)
Fochlaan
Prins Filiplaan
Zwinlaan
Albertlaan
Piers de Raveschootlaan (+ Stadhuis)
Paul Parmentierlaan
Koningslaan
Bayauxlaan + Casino
Jozef Nellenslaan
Leopoldlaan
Dumortierlaan
Zoutelaan

Contact

Onderhoud 't Walletje 50 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 230  Stadsonderhoud@knokke-heist.be