Preventieraad

De Preventieraad is het overkoepelend advies- en overlegorgaan inzake het preventiebeleid in de  Knokke-Heist. Hierin zetelen zo’n 40-tal leden afkomstig uit verschillende maatschappelijke geledingen en sectoren. Dit zijn mensen uit het onderwijs, uit verschillende verenigingen, uit de sociale sector, uit justitie, uit het Bestuur, …  bij wie preventie na aan het hart ligt.


 

Ambtenaren en preventiewerkers  zullen de vooropgestelde preventieactiviteiten toelichten. Verder brengen ze verslag uit over de lopende projecten. De leden kunnen hierover hun bedenkingen uiten, advies verlenen en voorstellen doen.

De Preventieraad moet dus een klankbord zijn van wat er inzake preventie leeft binnen de bevolking. Het is een orgaan dat meewerkt aan de totstandkoming van een degelijk preventiebeleid en een passend antwoord tracht te formuleren op de noden en behoeften van de bevolking.

 

Download document

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be