Planologisch attest

Wat is een planologisch attest?

Een planologisch attest geeft aan of een zonevreemd bedrijf kan worden behouden op de plaats waar het gevestigd is. In geval van behoud worden ook de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en lange termijn meegedeeld. Bij het uitreiken van een positief planologisch attest wordt de overheid verplicht om binnen het jaar een plan op te maken waarmee het behoud of de uitbreiding van het bedrijf rechtszekerheid kan verkrijgen.

 

Wie kan zo’n attest aanvragen?

Het initiatief voor het aanvragen van een planologisch attest ligt bij het bedrijf zelf. In deze zin verschilt het van andere planmatige oplossingen, waar bijvoorbeeld de overheid het initiatief neemt om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde gebouwen op te maken. Alleen bedrijven waarvoor de opmaak of wijziging van een RUP of plan van aanleg nodig is om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken en die behoren tot een van de volgende categorieën komen in aanmerking:

 

·          bedrijven die onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht;

·          volwaardige land- en tuinbouwbedrijven

·          bedrijven met een omzet van minstens 250.000 EUR

 

Wenst u nog meer te weten over dit onderwerp neem dan een kijkje op www.agripress.be

 

Om het aanvraagformulier planologisch attest te downloaden klik hier 

.

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be