Peterschap Beelden en Monumenten in de stad

Een klas van het vijfde of zesde leerjaar van het basisonderwijs adopteert, gedurende 1 jaar, een beeld of een monument in de gemeente Knokke-Heist. 

1. Doelstellingen

Het werk van de kunstenaar leren kennen. Dit kan binnen het lesprogramma geïntegreerd worden.

De leerlingen houden toezicht op de toestand van het beeld of monument in zijn omgeving. Dit is een preventieve taak (om vandalisme te voorkomen).

We hopen via dit project de kunstzin en de burgerzin te stimuleren.

Kunstzin: een grotere betrokkenheid met kunst en in het bijzonder met beelden of monumenten. Daaraan koppelen we de historische waarde die het beeld of monument bezit. Wat is het verhaal van de kunstenaar?  Wat is de historische betekenis van het beeld?

Burgerzin: respect en verantwoordelijkheidsgevoel opwekken voor het patrimonium.

2. Werkvormen

Het Cultuurcentrum biedt aan de deelnemende klassen aansluitende artisitke workshops en een filmworkshop voor het 6e leerjaar.  Men krijgt de kans om, onder de professionele begeleiding van Jekino, een kortfilm te maken in verband met het geadopteerde werk.  Deelname is gratis.  Hiervoor is een infomap gemaakt voor de leraar met tips en leuke doe-dingen, te vinden op www.beeldenindestand.be>werkmap.  

3. Contactpersoon

Myriam De Krock T 050 630 430 - scholenaanbod@knokke-heist.be

Inschrijvingen gebeuren via een digitaal inschrijvingsformulier.

Dit project is een organisatie van het Cultuurcentrum Knokke-Heist met financiële steun van de Cultuurraad van Knokke-Heist.

 

GRATIS

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be