Persbericht verkiezingen 25 mei 2014

 


Welke verkiezingen?

Op 25 mei 2014 worden er opnieuw verkiezingen georganiseerd.  Deze keer wordt er gestemd voor het Europese, Federaal en Vlaams Parlement.

Voor het Europees Parlement  worden er 21 Belgen verkozen waarvan 12 voor Vlaanderen + 7 opvolgers.

Voor de Kamer kiest West-Vlaanderen 16 leden en 9 opvolgers.

Voor het Vlaams Parlement worden in West-Vlaanderen 22 leden en maximum 16 opvolgers gekozen.

 


Wat is belangrijk voor de burger?

 

  1. U kiest in Knokke-Heist als u op 1 maart 2014 ingeschreven bent in onze bevolkingsregister en uiteraard voldoet aan de kiesvoorwaarden

  2. Vanaf 24 maart zijn de kiezerslijsten volledig ter beschikking van het gemeentebestuur en kunt u in de dienst burgerzaken terecht voor volmachtformulieren

  3. Ten laatste op 10 mei 2014 wordt uw oproepingsbrief verstuurd

  4. Op zondag 25 mei kunt u uw stem uitbrengen tussen 8 en 16 uur in het stemlokaal dat vermeld zal staan op uw oproepingsbrief

  5. We stemmen deze keer terug digitaal

  6. Stembureaus worden georganiseerd op 7 verschillende stemlocaties en er worden 30 stembureaus ingericht telkens met 8 kiezers die zorgen dat de verkiezingen correct verlopen

 

 


Oproep vrijwilligers voor de stembureaus

Voelt u zich geroepen om de verkiezingen van in de frontlinie mee te maken en bent u bereid om een hele zondag mee te werken aan de verkiezingen, dan kunt u zich vrijwillig kandidaat stellen om bij te zitten in een stembureau.  Let wel, vermits het tijdstip waarop de burger kan kiezen van 8 tot 16 uur is en u toch iets vroeger en iets langer in het stembureau aanwezig moet zijn, zult u dus een 10-tal uur ter beschikking moeten zijn.  Uiteraard krijgt u de nodige spijs en drank en het wettelijke presentiegeld van € 25,00.

 

Kiezers stemmen in Knokke-Heist elektronisch en de administratieve verrichtingen van het stembureau gebeuren ook zoveel mogelijk met PC.  Bijzitters in het stembureau worden dan ook verondersteld een praktische kennis te hebben van het gebruik van PC, beschikken best over een groot concentratievermogen en een goede conditie.  Een medewerker zal immers een 10-tal uur in de weer zijn, sommigen rechtstaand.

 

Mocht u zich geroepen voelen om  vrijwillig mee te werken aan de verkiezingen, dan mag u uw kandidatuur doormailen aan burgerzaken@knokke-heist.be en dit liefst voor 15 maart 2014.

Uw kandidatuur wordt dan doorgestuurd aan het kantonhoofdbureau die u eventueel zal aanstellen als vrijwillige medewerker.

 

Hebt u nog vragen over de verkiezingen, dan staat de dienst burgerzaken steeds tot uw dienst.