Openingsuren begraafplaatsen

Openingsuren begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn elke dag voor het publiek toegankelijk van 8 tot 17 uur.

Het is verboden:

  • de aanplantingen van de begraafplaats te betreden of te beschadigen
  • de graftekens of allerlei soorten hulde- en versieringsvoorwerpen te beschadigen
  • vuilnis en afval achter te laten, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen
  • te leuren en voorwerpen uit te stallen of te verkopen
  • aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere aankondigingstekens aan te brengen
  • een daad te stellen, een houding aan te nemen of een evenement op touw te zetten die de orde en de eerbied op de begraafplaats storen
  • de begraafplaats te betreden met honden of andere dieren; een uitzondering wordt gemaakt voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden
  • de begraafplaats met een voertuig of fiets binnen te rijden, tenzij de burgemeester zijn toestemming geeft

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen of beschadigingen aan de graven, gedenktekens, beplantingen en op de graven geplaatste voorwerpen.


Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  burgerzaken@knokke-heist.be