Opening speelplein Heulebrug

 

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op zaterdag 14 april 2018.

van 17.00 uur tot 23.00 uur.

 

Art. 2.
Er wordt geen verkeer toegelaten in Slipsteek, het gedeelte tussen Bakboord en Breed Veertien.

Signalisatie: verkeershekken met teken C3.

 

Art. 3.
Het parkeren is verboden in :

-Slipsteek 

-het plein ter hoogte van Roergang/Sloep

Signalisatie: tekens E1

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn opvraagbaar en beschikbaar voor:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 Besluit

 

Datum goedkeuring: 6 april 2018

Datum bekendmaking: 6 april 2018