Openbare consultatie offshore windmolenpark Northwester 2

Op 6 juli 2015 heeft de n.v. Northwester 2 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning en -machtiging voor de bouw en de exploitatie van het Northwester 2 offshore windmolenpark, inclusief kabels (exportkabel en interparkbekabeling), in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. De aanvraag werd vergezeld van een milieu-effectenrapport (MER) en een niet-technische samenvatting.

De wettelijk voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 14 augustus tot 12 september 2015.

Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 27 september 2015 indienen, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, gericht aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Mia Devolder.

De documenten liggen ter inzage op de gemeentelijke dienst milieu & natuur (Alfred Verweeplein 1).

De documenten kunnen gedownload worden via

http://www.mumm.ac.be/NL/Management/Sea-based/windmills_docs.php?proj=northwester

De BMM staat tot uw beschikking voor bijkomende informatie (Mevr. Mia Devolder, tel. 02 773 21 27; mia.devolder@mumm.ac.be)