Openbaar onderzoek van het ontwerp van actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

In uitvoering van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, heeft de OVAM samen met alle stakeholders een preventieprogramma opgesteld met als titel actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020.

 

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het genoemde decreet, wordt elk ontwerp voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de gemeenten en bij de OVAM. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van maandag 22 september 2014 tot en met 21 november 2014 .

 

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM:

    • per post aan dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be