Open bedrijvendag

Artikel 1:
De verkeersmaatregelen in huidig reglement gelden op zondag 01/10/2017

 

Art. 2

Volgende straten of gedeelten van straten worden verkeersvrij gehouden:

-De Van Steenestraat tussen de Edward Verheyestraat en Van Steenestraat 7 (ingang van de Kunstacademie)

-De Edward Verheyestraat tussen de Sebastiaan Nachtegaelestraat en de Stadionstraat;

Signalisatie:

- aan de Sebastiaan Nachtegaelestraat en Stadionstraat: verkeershekken met teken C3, uitgezonderd plaatselijk verkeer, met onderbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A,

- aan de Van Steenestraat: verkeershekken met teken C3, uitgezonderd plaatselijk verkeer

- bijkomende voorsignalisatie in de Edward Verheyestraat en Sebastiaan Nachtegaelestraat

 

Art. 3.

In de Van Steenestraat wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven op 30/09/17 en 01/10/2017 tussen Van Steenestraat 7 en de Smedenstraat.

Signalisatie: verkeershekken met teken C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”

+ afdekken van huidige signalisatie

 

Art. 4.
Het stilstaan en parkeren is verboden op 01/10/2017 ter Edw. Verheyestraat tussen de Sebastiaan Nachtegaelestraat en de Stadionstraat, met uitzondering van de plaatsen vanaf de Sebastiaan Nachtegaelestraat tot aan de Edward Verheyestraat huisnummer 10, die voorbehouden worden voor personen met een handicap.
Signalisatie:
E3 + E9a met onderbord voor personen met een handicap

 Besluit Open Bedrijvendag

 Plan

Datum goedkeuring: 22 september 2017

Datum bekendmaking: 22 september 2017