Onderhoud van de graven

Onderhoud van de graven

  • De belanghebbende onderhoudt het graf op de gemeentelijke begraafplaatsen.
  • Als het graf niet onderhouden of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.
  • Die akte wordt een jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
  • Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.
  • Is het een graf met concessie, dan kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie. Als er een onmiddellijk gevaar is voor de openbare netheid en veiligheid, kan het graf onmiddellijk verwijderd worden zonder rekening te houden met de termijn.

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  burgerzaken@knokke-heist.be