Oefenwedstrijd VV Westkapelle - KV Club Brugge

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op zaterdag 24 juni 2017, van 17.00  uur tot 22.00 uur.

 

Art. 2.
Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de volgende straten :

- de Herenweg, vanaf de Westkapellestraat in de richting van en tot de Dorpsstraat;
- de Westkapellestraat vanaf de Dorpsstraat in de richting van en tot de Herenweg;
Signalisatie: verkeerstekens C1/D1/C 31 en F 19 en toezicht door politie en/of stewards .

Art.3.

Het stilstaan en  parkeren is verboden op de parking van het sportstadion Molenhoek, met uitzondering van houders van een toelating om tijdens dit evenement van de parking gebruik te maken.

Signalisatie: verkeerstekens E 3, toezicht door parkingwachters.

Art. 4.
Er is geen verkeer toegelaten in de Herenweg, het gedeelte tussen het bedrijvencentrum ’t Walletje en de Westkapellestraat.
Signalisatie: verkeershekken en  verkeerstekens C3

 

Art. 5.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 6.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor :

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;
-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 VV Westekapelle - KV Club Brugge

 

 

Plan Molenhoek

Datum goedkeuring: 23 juni 2017

Datum bekendmaking: 23 juni 2017