Noodfax

Er bestaat een noodfax voor doven, slechthorenden en spraakgestoorden.

Het systeem bestaat erin dat de betrokkene via een faxtoestel het nummer “100” dringend kan bereiken.

Om de “100” met noodfax te kunnen oproepen, dient de oproeper gebruik te maken van een voorgedrukt formulier. In de centrale infodienst in het stadhuis A. Verweeplein en de Sociale Dienst in de Noordhinder 31 zijn de nodige blanco noodfaxen en bijhorende formulieren gratis ter beschikking.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan een subsidie verlenen voor een fax aan doven en slechthorenden als de noodzaak, gebruiksfrequentie, de doelmatigheid van dit hulpmiddel aantoont.

 

Blanco noodfaxen en bijhorende formulieren worden gratis ter beschikking gesteld:

Infodienst
Stadhuis - Alfred Verweeplein 1

   website: www.fevlado.be

 
Aanvraag voor tegemoetkoming voor de aankoop van een fax :

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH
Magdalenastraat 20
Brugge
tel. : 050 40 67 22
fax : 050 39 36 80
e-mail: brugge@vaph.be
website: www.vlafo.be

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be