Nacht van het Zoute

Art. 1.

a. Op 03/08/2018 is tussen 10.00 uur en 16.00 uur enkel plaatselijk verkeer van voertuigen

toegelaten:

- in de Kustlaan, tussen het Albertplein en de Sparrendreef;

- op de oostelijke en westelijke rijbaan van het Albertplein.

Signalisatie: verkeershekken met teken C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”,

voorafgaande signalisatie F 45 en omleiding door middel van verkeerstekens F 41, toezicht door

politie.

b. Op 04/08/2017 is er tussen 16.00 uur en middernacht geen verkeer van voertuigen toegelaten:

- in de Kustlaan, tussen het Driehoeksplein en de Sparrendreef;

- op de oostelijke en westelijke rijbaan van het Albertplein;

Signalisatie: verkeershekken met teken C3, voorafgaande signalisatie F 45 en omleiding door

middel van verkeerstekens F 41, toezicht door politie.

 

Art. 2.

Het stilstaan en parkeren is op 04/08/2017 tussen 06.00 uur en middernacht verboden in

volgende straten en op volgende locaties:

- Kustlaan, tussen de Sparrendreef en het Driehoeksplein;

- Albertplein,

- Antoine Bréartstraat;

- Zeedijk tussen Duindistelstraat en het Albertplein;

- Kustlaan, laad- en loszone tussen Ebbestraat en Sparrendreef;

In de volgende straten voor de handelszaken waar activiteiten gepland, aangevraagd en vergund

werden door het bestuur, waarvan lijst door Afdeling Vrije Tijd opgemaakt:

- Strandstraat;

- Golvenstraat;

- Kustlaan tussen Lichttorenplein en Zandstraat ;

- Zeedijk tussen Albertplein en Wielingen;

- Zeewindstraat;

- Driehoeksplein zijde bebouwing tussen Kustlaan en Dumortierlaan;

- Diksmuidestraat;

- Nieuwpoortstraat;

- Elizabetlaan de laad- en loszones tussen huisnummers 2 en 6 en huisnummers 1 en 13

Signalisatie: tekens E3.

 

Art. 3.

Op 03/08/2018 vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd:

- in de Prins Filiplaan tussen de koningin Fabiolalaan en de Sparrendreef.

-Signalisatie: verkeerstekens C 1, D1 en F 19

 

Art. 4.

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met

politiestraffen.

 

Art. 5.

Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;

-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Besluit

plan nacht van 't zoute

 

Datum goedkeuring: 27 juli 2018

Datum bekendmaking: 27 juli 2018