Mountainbike Beach Challenge

BESLUIT :

 

Artikel 1:
De wedstrijden worden over volgende wegen gereden:

Start op het strand ten oosten van RBSC Duinbergen - Strand tot Het Zwin – Zeedijk en de paden in de Zwinbosjes tot de Zwinlaan – Zwinlaan – Bronlaan -  Lekkerbekhellingterug op hetstrand tot De Wandelaar;

door Duinbergen tot Dir. Gen. Willemspark: Zeedijk – Leeuwerikenlaan - Phillippartpad - Bergdreef – Klaprozenpad – Petunialaan – Bocheldreef -  Heuvelpad – Poststraat – Duinendreef – Kwade helling - Duinbergenlaan – Krokussenpad – Duinendreef - St-Michielsplein – Anemonenlaan - rijbaan van de Zeedijk-Duinbergen – oprit strand ter hoogte van Anemo’s Beach – strand tot de golfbreker ten westen van RBSC Duinbergen – aankomst voor de deelnemers 16 km (1 ronde) andere deelnemers leggen nogmaals 1 of 2 maal dit parcours af voor respectievelijk de afstanden 32 of 48 km. en komen ook aan op de Zeedijk ter hoogte van de Wandelaar. 

 

De bepalingen in de artikelen 2 tot en met 6 zijn van kracht op zondag 5 maart  2017 vanaf 07.00 uur tot 15.00 uur.

Art. 2:
Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende plaatsen:
- Zeedijk tussen de Leeuwerikenlaan en Majoor Quaillestraat;
- Bergdreef tussen Majoor Quaillestraat en Philipartpad;

- Petunialaan tussen Bocheldreef en Bergdreef;

- De Wandelaar;

- Majoor Quaillestraat tussen Zeedijk en Engelse straat;

- Poststraat tussen Heuvelpad en Jozef Nellenslaan;

- Heuvelpad;

- Bocheldreef tussen Petunialaan en Heuvelpad;

- Klaprozenpad;

- Kwade Helling;
- Duinbergenlaan tussen Kwade helling en Krokussenpad;
- Duinendreef;

- St-Michielsplein zuidzijde;

- Anemonenlaan tussen Zeedijk en St-Michielsplein;

- Zwinlaan tussen Kustlaan en Lekkerbekhelling;

- Zwinlaan tussen Camille Lemonnierlaan en Bronlaan;

- Bronlaan tussen Zwinlaan en Kustlaan;

- Krommedijk tussen Westkapellestraat en spoorwegtunnel, noordzijde;

- parking van Lagunacenter, blok 1 en 2.

Signalisatie: tekens E3.

Art. 3:
Volgende richtingen zijn verboden voor elke bestuurder:

- Leeuwerikenlaan vanaf de Jozef Nellenslaan naar de Zeedijk;
- J. Nellenslaan vanaf de Van Cailledreef in de richting van en tot de Bergdreef;

- Van Cailledreef vanaf de Elizabetlaan in de richting J. Nellenslaan;

- Heuvelpad vanaf de Poststraat tot de Bocheldreef;

- St. Michielsplein zuid van Zeegrasstraat naar Anemonenlaan;

- Zeedijk vanaf de Leeuwerikkenlaan tot de Majoor Quaillestraat;

- Duinendreef tussen Zeegrasstraat en Meeuwendreef;

- Vossenhul van Krokussenpad naar Mimosastraat;

- Krokussenpad van Duinendreef naar Vossenhul;

 

Signalisatie: C1, D1, C 31 en F19

 

Art. 4:
Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd:
- in de Zeegrasstraat vanaf de Duinendreef tot en in de richting van de Elizabetlaan
- in de Anemonenlaan, vanaf de Zeedijk tot en in de richting van de Duinendreef

wordt opgeheven.
Signalisatie: verkeerstekens C1 en F19.

 

Art. 5:
De verboden richting ter
- Majoor Quaillestraat

wordt opgeheven, en enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten . 

Signalisatie: afdekken van de tekens D 1, C 1 en F 19 met C3 en onderbord”uitgezonderd plaatselijk verkeer” .

 

Art. 6:

De volgende straten zijn tijdens de wedstrijd alleen toegelaten voor plaatselijk verkeer:

- Zeedijk-Duinbergen tussen Lentelaan en Leeuwerikenlaan;
- Zeedijk-Duinbergen vanaf Zeegrasstraat Anemonenlaan;

- Bronlaan tussen Zwinlaan en Kustlaan;

- Duinbergenlaan tussen Petunialaan en Kwade helling;

- Duinbergenlaan tussen Mimosastraat en Krokussenpad;

- Duinendreef tussen Meeuwendreef en Kwade helling;

- Zwinlaan tussen Camille Lemonnierlaan en Kustlaan;

Signalisatie: C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, F 45 op de toegangen tot deze gedeelten van de rijbanen.

 

 

 

Art.7:
Vanaf 04/03/2017 om 12.00 uur tot en met 05/03/2017 om 17.00 uur wordt het parkeren van zwerfwagens uitzonderlijk toegelaten langs de Zeedijk, op de parkeerstrook gelegen langs het Directeur Generaal Willemspark.

 

Art.8:

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 9:
Afschriften zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer van hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 Plannen

Datum goedkeuring: 3 maart 2017

Datum bekendmaking: 3 maart  2017

Contact

Evenementen Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 430