Mindervaliden

Het Contact Center van de DG Personen met een handicap is bereikbaar op het groene nummer (gratis) 0800 987 99. Het contact center blijft toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, doorlopend van 8u30 tot 16u30.


Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
tel.: 0800 987 99
e-mail: HandiN@minsoc.fed.be 
website: http://handicap.fgov.be 

 

 

 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD).

De dienst personen met een handicap
heeft iedere 2de vrijdag van de maand een zitdag in het Sociaal Huis Knokke-Heist en dit van
9.30 tot 11.30 uur.

Voor een aanvraag van tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid kan men terecht bij het Infopunt Sociaal Huis of uw ziekenfonds.

De West-Vlaamse Consultatiebureaus voor Arbeid en Zorg richten zich tot personen met een (arbeids-) handicap. Teams van specialisten (artsen, psychologen, maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten,...) geven na onderzoek advies inzake aangepast wonen of werken. Er zijn samenwerkingsakkoorden met VDAB, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, mutualiteiten, voorzieningen...

Locaties voor cliëntcontact:

- Prof Mac Leodstraat 4, 8400 Oostende

- Joost De Damhouderstraat 5, 8000 Brugge

- Pres. Rooseveltplein 12 A, 8500 Kortrijk

- Spoelstraat 19, 8800 Roeselaere (maatschappelijke zetel)

e-mail: directie@wvcb.be

website: www.wvcb.be

 

Voor vragen in verband met de werking van het MultiDiscplinairTeam:

e-mail: mdt@wvcb.be

 

 


Brailleliga
: is een vzw die zich richt tot mensen met visuele beperkingen. Deze dienst wordt volledig gratis ter beschikking gesteld. Er kan steeds telefonisch contact opgenomen worden:  
Sociale Dienst: wo en vr 8 - 11 uur  
tel.: 09 220 58 78

Anys Surfer Label
De website www.knokke-heist.be heeft het Blindsurflabel en is dus gebruiksvriendelijk voor blinden en slechtzienden.

 


 

Voor aanvragen van  toelagen en premies: 
Infopunt Sociaal Huis
Kraaiennestplein 1 bus 1
tel.: 050 53 09 00
Zitdag FOD Sociale Zekerheid: elke 2de vrijdag van de maand.

 

Jeugdatelier Oranje
Korenbloem

Breed Veertien 25
tel.: 050 34 13 41
website: www.oranje.be 
Integratie van gehandicapte en niet gehandicapte kinderen en jongeren.


Het Baken
Centrum van de Oostkust voor Revalidatie en Welzijnszorg vzw
Heistlaan 123
tel.: 050 53 05 26
e-mailbaken@cvdo.be 

 

OEF

Dienst voor thuisoppas en assistentie bij personen met een beperking zowel overdag als ’s nachts

Albertlaan 65                       
tel.: 050 60 99 86

e-mail: knokke@familiezorg-wvl.be

website: www.familiezorg-wvl.be

 

Oppas en assistentie thuis met vrijwilligers

Een vrijwilliger vult de bestaande zorg aan door zijn/haar zorgende aanwezigheid en het opnemen van noodzakelijke taken:
- ook bij personen met dementie (Camino)
- ook bij kinderen en volwassenen met een beperking (OEF)


Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be