Love Bike & Run

 

Artikel 1:
De wedstrijd wordt over volgende wegen betwist:

 

Start in de tuin van CC Scharpoord, naar Lispannelaan, via Meerlaan naar het strand.  Op het strand richting Surfer’s Paradise, keerpunt, en over het strand tot sportstrand Heist (Kardinaal Mercierstraat), keerpunt en terug naar strand thv. RBSC Duinbergen, waar terug op de openbare weg gereden/gelopen wordt.  Dwarsen Zeedijk, Leeuwerikenlaan, doortocht Park 58, Kwelmpad, Waterloostraat, Groenplein en wandelpad Zegemeer tot ingang tuin Scharpoord, waar de aankomst gelegen is.

Afstand van het parcours 14 km.

 

Onderstaande maatregelen zijn van kracht op zaterdag 10 februari 2018 vanaf

13.00 uur tot 17.00 uur.

Art. 2:
Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende plaatsen:
- Meerlaan tussen Lispannelaan en Elizabetlaan;

- Meerlaan ter hoogte van Margarethaschool
- Meerlaan oostelijke rijbaan tussen Elizabethlaan en Zeedijk;

- De Wandelaar;

- Leeuwerikenlaan;

- Kwelmpad;

- Waterloostraat;

- Lispannelaan vanaf ingang tuin Scharpoord tot de Meerlaan;

Signalisatie: tekens E3.

Art. 3:
Volgende wegen zijn tijdens de wedstrijd verboden voor verkeer:

- Leeuwerikenlaan;
- Kwelmpad;
- Waterloostraat;

- Meerlaan tussen Eeuwfeestlaan en Elizabethlaan;

- oostelijke rijbaan Meerlaan tussen Elizabethlaan en Zeedijk;

- Lispannelaan tussen Majoor Vandammestraat en Meerlaan;

Signalisatie: C1, D1, C 31 en F19, verkeerstekens F 41 (omleiding)

 

Art.4:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5:
Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer Knokke-Heist, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Besluit Love Bike & Run

 

Datum goedkeuring: 9 februari 2018

Datum bekendmaking: 9 februari  2018