Landschapsbedrijfsplannen

Waarover gaat een landschapsbedrijfsplan?

Een landschapsbedrijfsplan bevat in de eerste plaats voorstellen tot gerichte groenaanplantingen.  De ingang van het bedrijf verdient steeds de nodige aandacht.  Rondom het erf of als groenscherm kunnen allerlei bloeiende en besdragende struiken aangeplant worden.  En waarom niet een paar fruitbomen of zelfs een heuse hoogstamboomgaard?  Op verder gelegen gronden kan een alleenstaande boom geplant worden, een vogelbosje, een bomenrij, een houkant die vrij mag uitgroeien.

Maar we bekijken het bedrijf ook iets ruimer!

- Wie weet is er op het bedrijf een uitgelezen locatie voor een veedrinkpoel?
- Misschien ligt er al een poel, waaraan wat onderhouds -of inrichtingswerken wenselijk zijn?
- Voor vogel -of vleermuis(nest)kasten is er altijd wel plaats!
- Veel maatregelen kunnen zinvol zijn voor zeldzaam wordende akker -en weidevogels.
- Grenzen de percelen aan een beek, dan kan een ander beheer van de oeverzones overwogen worden.

Milieumaatregelen zoals waterzuivering, bemestingsadvies of erosiebestrijding worden in principe niet opgenomen in het landschapsbedrijfsplan.  Ze vergen immers een zeer specifieke kennis.  De deskundige die het landschapsbedrijfsplan opmaakt brent u echter graag in contact met mensen die u hierin kunnen bijstaan.

Wie komt in aanmerking?

Enkel actieve landbouwbedrijven kunnen een landschapsbedrijfsplan laten opmaken en uitvoeren.

Resultaat na 2 jaar landschapsbedrijfsplannen

In Knokke-Heist werden al 19 landbouwbedrijven aangekleed met een landschapsbedrijfsplan.  In 2005 komen nog eens 10 bedrijven aan bod.

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met milieu@knokke-heist.be

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be