Kwaliteit van het zwemwater

De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt in opdracht van en in samenwerking met de Vlaamse Gezondheidsinspectie de kwaliteit van het zwemwater. Dat gebeurt in overeenstemming met de Europese Zwemwaterrichtlijn. Die is er enerzijds op gericht de zwemwaterkwaliteit systematisch op te volgen zodat, indien nodig, maatregelen kunnen worden getroffen om de gezondheid van de bader te beschermen. Anderzijds wordt van de lidstaten verwacht dat ze na elk badseizoen een jaarlijkse eindevaluatie maken.
 
Klik hier om naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij te gaan; u kunt daar ook de strandwaterkwaliteit bekijken.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be