Koopwaar

De reglementering voor het plaatsen van koopwaar is terug te vinden in de politieverordening op de privatieve ingebruikname van de openbare weg van 24 maart 2010.

 


Hieronder vindt u het stukje reglementering uit deze politieverordening:

 


Art. 12.

Aan de handelaars kan een vergunning worden afgeleverd tot het plaatsen op de trottoirs van in hun handelszaak verkochte waren mits :

 

a) de inname enkel gebeurt vóór de eigenlijke handelsinrichting zelf;

 

b) de minimale vrije ruimte van het trottoir 1,50 meter bedraagt gemeten vanaf de rand van de rijbaan, of een eventuele vaste hindernis (parkeermeter, boom, enz.);

 

c) de diepte van de inname gemeten vanaf de voorgevel maximaal 0,7 meter bedraagt; de inname kan aan beide zijden worden afgebakend door een windscherm met een maximale diepte van 0,7 meter;

d) de inname door de koopwaar slechts gebeurt tussen 8 uur en 20 uur;

 

e) op de vergunde inname niet wordt verkocht maar enkel wordt tentoongesteld.

Klik hier voor het raadplegen van de volledige politieverordening

 

Contact

Strand & Dijk Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 207 +32 50 630 159  strand@knokke-heist.be