Knokke Hippique

Artikel 1.
Vanaf 6 juli 2017 tot en met 23 juli 2017 zijn volgende verkeersmaatregelen van toepassing:  -er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Nieuwstraat vanaf de Westkapellestraat, in de richting van en tot de Camille Pissarrodreef.

-er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Camille Pissarrodreef, vanaf Duinenwater tot en in de richting van de Henry Vandeveldelaan

Signalisatie: verkeerstekens F 19, C 1, C 31 en D 1.

Art.2.

Het stilstaan en parkeren wordt verboden in de Nieuwstraat, tussen de Cipressenstraat en Westkapellestraat

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.

Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor :

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;
-De  postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

 

 Knokke Hippique

 

 Plan Knokke Hippique

 

Datum goedkeuring: 23 juni  2017

Datum bekendmaking: 23 juni 2017