Kinderrechtswinkel

Justitiehuis
Predikherenrei 3
8000 Brugge
Tel.: 050 44 24 10
Gratis, éénmalig advies zonder afspraak bij:

Advocaat
ma, woe en vr tussen 10 en 12u
din & don tussen 16 en 18u
telefonisch: di en do tussen 16 en 18u

Notaris
1ste en 3de do van de maand tussen 16 en 18u

Voor informatie en advies aan kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderrechtswinkels vzw
Hoogstraat 81
9000 Gent
tel. : 070 21 00 71
e-mail: info@kinderrechtswinkel.be
website: www.kinderrechtswinkel.be
Open: ma 13 - 17 uur, woe  9 - 17 uur  en op afspraak

Hulpverlening aan gedetineerden
CAW Regio Brugge
Justitieel Welzijnswerk
Trajectbegeleiding
Vlamingdam 36
8000 Brugge
tel.: 050 44 57 33
e-mail: jwb@cawregiobrugge.be

Hulpverlening aan familieleden, vrienden van gedetineerden en
iedereen die een vraag heeft over de gevangenis
CAW Regio
Brugge - Justitieel Welzijnswerk
Buitendienst
Refugestraat 1
8200 Brugge
Tel.: 050 31 01 07
fax: 050 31 76 89
Ma - woe - vr : 9 - 12.30 u. of op afspraak
e-mail: jwb@cawregiobrugge.be
Open: ma - woe - vrij 9 - 12.30 uur of op afspraak

Voor informatie rechtbanken gerechtelijk arrondissement Brugge: tel.: 050 47 30 00