Kid's Event

Art. 1.

Vanaf vrijdag 03 augustus 2018 tot en met maandag 06 augustus 2018 is het parkeren verboden op de

Zeedijk tussen Parkstraat en de Anemonenlaan, een strook van 250 m. ter hoogte van het

evenementenstrand. Zone wordt voorbehouden voor hulpdiensten en organisatie, tijdens, voor en na het

evenement.

Signalisatie: verkeerstekens E 1

 

 

Art. 2.

Op zondag 05 augustus 2018 van 13.00 uur tot 20.30 uur is er geen rijwiel- en voetgangersverkeer

toegelaten op de wandelweg van de Zeedijk, over een afstand van 200 m. ter hoogte van het

evenementenstrand.

De wandelweg van de Zeedijk wordt afgebakend en ingericht als ingangszone en controlezone voor

bezoekers aan het Kid’s Event.

Signalisatie: verkeerstekens C 19 en D 1

 

Art. 3.

Op zondag 05 augustus 2018 is er geen doorgaand verkeer van voertuigen toegelaten op de rijbaan van de

Zeedijk tussen Parkstraat en Anemonenlaan. Fiets- en voetgangersverkeer wordt van het fietspad en de

wandelweg van de zeedijk afgeleid naar de rijbaan van de Zeedijk ter hoogte van het evenementenstrand.

Signalisatie: verkeershek met bord C 3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, verkeerstekens F

45, D 1

 

Art. 4.

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.

Afschriften hiervan zijn beschikbaar en kunnen opgevraagd worden door :

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;

-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 Besluit Kids Event

 

Plan Kid's Event

Datum goedkeuring: 3 augustus  2018

Datum bekendmaking: 3 augustus  2018