Kadaster

Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Opmetingen en Waarderingen

Directie West-Vlaanderen

Koning Albert I-laan 1/5 bus 3

8200 Brugge

Algemene diensten: tel.: 02 57 822 70

E-mail: meow.centrum.w-vl@minfin.fed.be

 

Dienst geschillen: tel.: 02 57 822 90 --- fax. 02 57 979 56

E-mail: meow.dienst.waard.w-vl@minfin.fed.be

 

Dienst Uittreksel: tel.: 02 57 823 00 --- fax. 02 57 979 57

E-mail: meow.dienst.uit.w-vl@minfin.fed.be

 

Antenne 301 opmetingen en Waarderingen

Controle Knokke-Heist

Koning Albert 1 laan 1/5 bus 3

8200 Brugge

Telefoon 0257 76770

Fax 0257 96630

e-mailadres: meow.antenne.301@minfin.fed.be

 

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be