Iron Kid & Finishers Triatlon

Art. 1.

De maatregelen in de artikels 2 tot en met 4 zijn van kracht op zondag 26/08/2018

van 09.00 uur tot 17.00 uur, ter gelegenheid van de discipline fietsen voor het evenement “Finishers

Triathlon”

 

Art. 2.

Tijdens het onderdeel fietsen van deze triatlon is enkel plaatselijk verkeer, meerijdend in de richting van de

deelnemers toegelaten:

- Spelemanstraat, van Westkapellestraat naar Ramskapellestraat

- Ramskapellestraat, in de richting en tussen de Spelemanstraan en de Jonckheerestraat,

- Jonckheerestraat, van Ramskapellestraat naar Waterstraat,

- Waterstraat, in de richting en tussen de Jonckheerestraat en de Westkapellestraat

Signalisatie: verkeerstekens C 3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer, en verkeersregeling door

seingevers en politie.

 

Art. 3.

Het parkeren is verboden:

- in de Ramskapellestraat, tussen de Spelemanstraat en Jonckheerestraat, met uitzondering van de parking

van de kerk;

- Spelemanstraat, vanaf de verkeerstekens F 1 tot de Ramskapellestraat;

- Jonckheerestraat vanaf de Ramskapellestraat tot het verkeersteken F 3;

Signalisatie: tekens E 1

 

Art. 4.

In de Westkapellestraat wordt tijdens de wedstrijd éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Spelemanstraat,

in de richting van en tot aan de Waterstraat.

Signalisatie : opsplitsing van de rijbaan door middel van kegels, verkeerstekens A7, D 1, F 19 en C 1 en

verkeersregeling door politie en seingevers.

 

Art. 5.

Op 24, 25 en 26 augustus 2018 tijdens activiteiten van de verschillende categorieën , wordt geen verkeer

toegelaten in:

- de Nieuwstraat, het gedeelte tussen de Camille Pissarrodreef en de Westkapellestraat;

- Duinenwater vanaf de spoorwegovergang tot de Gilbert Decockstraat;

- Camille Pissarrodreef;

- Henri Vande Veldelaan tussen de Emanuel Vierinlaan en de Camille Pissarrodreef;

- Emanuel Vierinlaan tussen Duinenwater en Henri Vande Veldelaan;

- Gilbert Decockstraat tussen Duinenwater en Henri Vandeveldelaan;

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C3 en verkeerstoezicht door politie en seingevers.

 

Art. 6.

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 7.

Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;

-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 Besluit Iron Kid en Finisher's Triatlon

 

 

 

Datum goedkeuring: 3 augustus 2018

Datum bekendmaking: 3 augustus 2018