Inname openbare weg

Wil je een deel van het openbaar domein in Knokke-Heist innemen?

Wil je een deel van het openbaar domein innemen voor het plaatsen van bijvoorbeeld een mobiele kraan, container of verhuiswagen?

Vanaf 7 augustus 2017 kan je een vergunning enkel nog aanvragen via een (elektronisch) invulformulier. De aanvragen via telefoon, fax of e-mail worden niet langer behandeld.

  *   Innames die minder dan 7 dagen inbeslagnemen
Maak een aanvraag voor een kortetermijnvergunning minstens 7 dagen op voorhand over via dit elektronisch formulier 'Aanvraag parkeerverbod'. 

  *   Innames die meer dan 7 dagen inbeslagnemen
Maak een aanvraag voor een langetermijnvergunning minstens 3 weken op voorhand over via dit invulformulier. Dit formulier stuur je via e-mail door naar vemoe@politie5446.be.

 

Contact

Lokale Politie Damme/Knokke-Heist Van Steenestraat 10 8300 Knokke-heist

Openingsuren

+3250619619 +3250619500  PZ.DKH@police.belgium.eu http://www.politie5446.be

Gerelateerde inhoud