Inhuldiging gedenkplaat Mattelaer

Artikel 1

Het stilstaan en parkeren is verboden op zaterdag 13 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur:

- noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein

Signalisatie: tekens E3.

 

Art. 2:

Er wordt geen verkeer toegelaten op 13 mei 2017 tussen 16.00 uur en 19.00 uur:

-Op de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen de Piers de Raveschootlaan en de

Albertlaan.

Signalisatie : verkeershekken en verkeerstekens C 3

 

Art.3:

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met

politiestraffen.

 

Art. 4:

Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;

-De postoverste van de brandweer van hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Besluit Inhuldiging gedenkplaat Mattelaer

Datum goedkeuring: 5 mei 2017

Datum bekendmaking: 5 mei 2017