Ingebeeld

Platvorm rond mediawijsheid

Het leerplatform INGEBEEld van CANON Cultuurcel is ontwikkeld voor het onderwijs.  Het is een instrument van inspiratie, ontmoeting, uitwisseling, reflectie en verdieping rond het gebruik van media (nieuwe en oude media) in het onderwijs.

Er is een bredere implementatie via de lerarenopleiding, gerichte samenwerkingsverband met de VRT en diverse culturele actoren.  De nadruk ligt op: zelf doen, kritisch gebruiken en bewust hanteren.

Ze gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, cultuureducatieve organisaties, artistieke instellingen en projecten met relevant materiaal voor het onderwijs.  Ze leggen bruggen tussen projecten die door onderwijs zijn ondersteund (Childfocus, Gezinsbond, Ketnet,...) En zoeken actief naar partnerships binnen andere beleidsdomeinen.

Mediawijsheid heb je niet in pacht, dat bouw je samen op.  Werk samen met CANON Cultuurcel rond mediawijsheid in de klas.  Daarvoor zijn er materialen ter beschikking: de INGEBEELD Dozen 1 & 2.  Bij elk van deze dozen hoort ook extra materiaal.

 

 Meer info via info@platformrondmediawijsheid.be of op www.canoncultuurcel.be

 

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be