Inbraakpreventie: KB inzake fiscale aftrek voor zelfstandigen

 

FISCALE AFTREK “BEVEILIGING VAN BEROEPSLOKALEN”

 

 

(KB. 17 aug. 2007 – tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek)

 

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

 

De investeringen in de beveiliging van uw beroepslokalen geven u recht op een verhoogde investeringsaftrek van 20,5% van de totale kost van deze investering. Dit fiscaal voordeel wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin de investeringen werden gedaan.

 

Het is niet langer een algemene verplichting om aangebrachte beveiliging te laten goedkeuren door een technopreventief adviseur.

 

 

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

U zult dus de uitgaven betaald in 2007 moeten vermelden in uw belastingaangifte van 2008, die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van het jaar. De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.

U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

·          de facturen van de investeringen

·          het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan

·          de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert

·          materialen die de inbraak of geweldsuitoefening in de beroepslokalen detecteren, verifiëren of registreren.

·          voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale

·          voor de camerasystemen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

 

Lijst van het materiaal dat recht geeft op een fiscale aftrek (enkel van toepassing voor de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal):

·          anti-ramkraaksystemen

·          toegangscontrolesystemen

·          vertragingselementen op de parking

·          specifiek inbraakwerend glas

·          specifiek inbraakwerende rolluiken

·          beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken

·          gepantserde deuren

·          materieel voor de detectie van diefstal van goederen

·          kluis met een inbraakvertragend slot

·          kassa's met beschermkap of een anti-graaikap

·          neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)

·          specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven

·          sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf

·          alarmsystemen

·          camerasystemen

·          volgsystemen

 

info : www.besafe.be

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be