HVVI Sluisstraat

Projectbenaming : HVVI Sluisstraat

Omschrijving project en doelstelling:

Uitbreiding en/of aanpassing van de site noodzakelijk voor optimalisatie van de afvalverwijdering en voor het bouwen van een diftar recyclagepark.

Timing: 2008-2016

Projectleider : Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied : Gemeente Knokke-Heist, publieke en vergunningsverlenende overheden.

Beleidsdoelstelling : OD 710

Stand van zaken :

In 2009 en 2010 werd de haalbaarheid van een aantal voor het voortbestaan van de afvalverbrandingsinstallatie voorziene opties (lange afstandsleiding, derde ovenlijn, methanisatie) bestudeerd. Het methanisatieproject, de derde ovenlijn evenals het aanleggen van een warmtenet waarbij verhit water aangewend wordet, worden niet langer meer weerhouden. In 2010 werd een technische audit opgestart naar de actuele bouwfysische staat van de HVVI en de beoordeling in welke mate en welke aanpassingen/herstellingen zich opdringen of noodzakelijk zijn opdat de inrichting van de afvalverbrandingsinstallatie beantwoordt aan de actueel vigerende normen (Europese richtlijnen en Vlarem II) zodat de inrichting in 2014 kan vergund worden.

Vorige mijlpalen:

  • afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist (uitgevoerd)
  • haalbaarheidsonderzoek mogelijke alternatieven (technische audit) (in uitvoering)