Huurgeschillen

Waar kan de burger terecht?

 

Vredegerecht van het derde kanton
Enkel inlichtingen (dus geen adviezen) worden verschaft over huur, echtelijke moeilijkheden en voogdij.   
tel.: 050 47 33 70

 

Huurdersbond
Vlamingdam 55
8000 Brugge                       
tel.: 050 33 77 15

 

Altijd huurovereenkomst meebrengen.
Let op: geen handelshuur! 

 

 

Verenigde eigenaars
Violetstaat 43
1000 Brussel                        
tel.: 02 880 60 24

 

Secretariaat Oostende:
RCF Accountants
Torhoutsesteenweg 300-302
8400 Oostende
(voor het afhalen van contracten)


Eenmaal per maand wordt juridisch advies verstrekt na afspraak
(ook voor handelshuur en mede-eigendom)

 

Onthaal Sociaal Huis          tel.: 050 53 09 00

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be