Huishoudelijk reglement - Dierenasiel

Artikel 1.

Het nieuwe huishoudelijke reglement voor het dierenasiel in Knokke-Heist, hierbij in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

Art. 2.

Het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2002 wordt opgeheven

 

 

Datum goedkeuring: 29 mei 2008

Datum bekendmaking: 2 juni 2008

 

Bijlage: