Hinderlijke inrichtingen

De lijst met hinderlijke inrichtingen en hun bepalingen is opgenomen in de VLAREM-tekst (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning). Alle inlichtingen betreffende de aanvraag of melding in het kader van VLAREM:

 

 

 

Dienst Milieuvergunningen
Stadhuis
Alfred Verweeplein 1
tel.: 050 63 01 97  
Open: ma - vr 8.30 - 12 uur  

 

 

 

Informatiebrochure VLAREM:
te bekomen bij:
- Dienst Onthaal - Stadhuis Knokke
- Dienst Onthaal
- Cultuurcentrum Scharpoord
- Onthaal Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1  

 

 

 

ligt ter inzage:
- Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Maxim Willemspad 1
- Filiaal Heist De Buze
- Uitleenpost Westkapelle 

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be