Heropening Visserskapel

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op vrijdag 14 juli 2017 van 18.00 uur tot 20.00 uur.

 

Art. 2.
Er wordt geen verkeer toegelaten op het kruispunt van de Serweytens de mercxstraat en de O.L.Vrouwstraat.

Signalisatie: verkeershekken met teken C3.

 

Art. 3.
In de volgende straten wordt plaatselijk verkeer ingevoerd tijdens de plechtigheden:

-O.L.Vrouwstraat

-Serweytens de Mercxstraat zowel noordelijk als zuidelijk van het kruispunt met de O.L.Vrouwstraat.
Signalisatie: bestaande signalisatie afdekken met verkeerstekens C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F 45. 

 

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;
-De postoverste van de brandweer Knokke-Heist, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Besluit Visserskapel

 

 

 

Datum goedkeuring: 14 juli 2017

Datum bekendmaking: 14 juli 2017