Heraanleg van de Vlamingstraat, Kardinaal Mercierstraat en De Bolle

Projectomschrijivng

Door het college van burgemeester en schepen werd beslist om het plein De Bolle op te waarderen. Samen met het plein werd ook beslist om de riolering en de wegenis te vernieuwen in de Vlamingstraat en de Kardinaal Mercierstraat.

Globale fasering en timing

De werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd.
Er zal in 2 fases gewerkt worden namelijk:
- fase 1: Kardiaal Mercierstraat, het plein De Bolle en de Vlamingstraat (vanaf de Kardinaal Mercierstraat tot Kursaalstraat).
Deze werken zijn gestart op 6 maart 2017 en zullen uitgevoerd zijn tegen eind juni 2017.
- fase 2: Vlamingstraat (tussen de Vuurtorenstraat en Kardinaal Mercierstraat).
De start van de riolerings- en wegeniswerken is voorzien na het zomerverlof (1 september 2017).

Actuele toestand

De rioleringswerken en de werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd. De rijweg van de Kardinaal Mercierstraat (tussen de Kerstraat en Vlamingstraat) werd aangelegd in uitgewassen beton. De betegeling op het plein werd aangelegd en men is bezig met het aanleggen van de parkings in de Kardinaal Mercierstraat en het plaatsen van het straatmeubilair. Aansluitend zal gestart worden met het volvoegen van de bestrating. Onder normale (weers)omstandigheden zullen alle werken uitgevoerd zijn tegen eind juni 2017.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de duur van deze werkzaamheden worden het plein De Bolle, de Vlamingstraat (tussen de Kursaalstraat en de Kardinaal Mercierstraat) en de Kardinaal Mercierstraat (tussen de Nicolas Mengélaan en de Kerkstraat) afgesloten voor het verkeer.

In de Vlamingstraat (tussen de Vuurtorenstraat en de Kardinaal Mercierstraat) is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten en is er een algemeen parkeerverbod van toepassing.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist

 Foto's