Heraanleg van de Vlamingstraat, Kardinaal Mercierstraat en De Bolle

Projectomschrijivng

Door het college van burgemeester en schepen werd beslist om het plein De Bolle op te waarderen. Samen met het plein werd ook beslist om de riolering en de wegenis te vernieuwen in de Vlamingstraat en de Kardinaal Mercierstraat.

Globale fasering en timing

De werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd.
Er zal in 2 fases gewerkt worden namelijk:
- fase 1: Kardiaal Mercierstraat, het plein De Bolle en de Vlamingstraat (vanaf de Kardinaal Mercierstraat tot Kursaalstraat).
De start van deze werken is voorzien vanaf 6 maart 2017.
- fase 2: Vlamingstraat (tussen de Vuurtorenstraat en Kardinaal Mercierstraat).
De start van de riolerings- en wegeniswerken is voorzien na het zomerverlof (1 september 2017).

Actuele toestand

Op maandag 6 maart 2017 zijn de werkzaamheden gestart.
In het gedeelte tussen de Nicolas Mengèlaan en de Vlamingstraat werd de bovenbouw opgebroken en de fundering in schraal beton aangebracht. Momenteel is de aannemer bezig met de opbraak van de bovenbouw in het gedeelte van de Vlamingstraat tussen het plein en de Kursaalstraat. Aansluitend wordt de fundering in schraal beton aangebracht en wordt gestart met de rioleringswerken op het kruispunt van de Vlamingstraat met de Kardinaal Mercierstraat.
Onder normale (weers)omstandigheden zouden alle werken in fase 1 moeten uitgevoerd zijn tegen eind juni 2017.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de duur van deze werkzaamheden worden het plein De Bolle, de Vlamingstraat (tussen de Kursaalstraat en de Kardinaal Mercierstraat) en de Kardinaal Mercierstraat (tussen de Nicolas Mengélaan en de Kerkstraat) afgesloten voor het verkeer.

In de Vlamingstraat (tussen de Vuurtorenstraat en de Kardinaal Mercierstraat) is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten en is er een algemeen parkeerverbod van toepassing.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist

 Foto's