Heraanleg Patriottenstraat tussen Zeegrasstraat en Duinbergenlaan.

Projectomschrijving

Wegens de slechte staat van de wegenis en de riolering werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om de riolering en de wegenis (voetpaden, parkeerplein en rijweg) te vernieuwen in het gedeelte vanaf de Duinbergenlaan tot aan de Zeegrasstraat (kruispunt inbegrepen).

Globale fasering en timing

De nutsleidingen werden ondertussen in het najaar reeds verplaatst en vervangen.
De rioleringswerken zijn gestart op maandag 9 januari 2017, aansluitend zal gestart worden met de heraanleg van de voetpaden, parkeerplein en rijweg.

Actuele toestand

De werkzaamheden door de nutsmaatschappijen en de rioleringswerken zijn uitgevoerd.
De aannemer is bezig met heraanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerplein en rijweg).
Onder normale (weers)omstandigheden zouden alle werkzaamheden moeten uitgevoerd zijn tegen het paasverlof (begin april 2017).

Contactpersonen

Indier er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of het AGSO Waterbedrijf.

Foto's