Generali Zwintriatlon

Artikel 1:
De triatlon verloopt als volgt:

- Het zwemmen en de start van de fietsproef vinden plaats in Sluis (Nederland) vanaf 13.30 uur.  Er zijn verschillende categorieën die vanaf 13.30u. afzonderlijk starten.

 

- De fietsers rijden via de Retranchementstraat de grens met België over en verder via de Retranchementsraat, de Vrede,  Hazegrasstraat, Kalvekeetdijk, Patrijzenstraat, Koekoekstraat, Sluisstraat, fietspad en pechstrook Natïënlaan naar de fietsondersteek van de balkonrotonde.  Via het fietspad van de balkonrotonde rijden de deelnemers verder naar de parallelweg van de N49 en verder op de parallelweg van de N49 richting de Roden Ossenstraat, vervolgens door de tunnel onder de A11, Oude Heernisstraat, Oostkerkestraat, Sint-Jacobsstraat, jaagpad Damse Vaart-Noord, Bloedputstraat, Krinkeldijk, Zaalkeetstraat, Hoekestraat, Sabtsweg, Eienbroekstraat, Westkapellesteenweg (N374), Oostkerkestraat (N374), Dorpsstraat, Herenweg, Westkapellestraat, Krommedijk tot het kruispunt met de Knokkestraat (wisselzone op de zuidelijke rijbaan van de Elisabetlaan). 

 

- Het looponderdeel van de triatlon start na een verbindingsstrook van 1 kilometer vanaf de wisselzone (omkleedtent in de Elizabetlaan) via het voetpad in de Knokkestraat naar de voetgangerstunnel in de Knokkestraat en zo verder naar het Dir. Gen. Willemspark tot de Zeedijk t.h.v. Anemos.  De resterende 9 kilometer van het looponderdeel worden afgelegd op de wandelweg en fietspad van de Zeedijk (traject van 2.5 kilometer tussen de Parkstraat en het casino) met aankomst ter hoogte van het evenementenstrand (t.h.v. het Dir. Gen. Willemspark).

 

Art. 2:

Om een vlot en veilig verloop van het evenement op 05/09/2018 te verzekeren worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen :

Op 05/09/2018 zijn tijdens de doortocht van de triatlon de volgende straten verboden voor alle verkeer, met uitzondering van bewoners die hun woning verlaten en in de richting van de deelnemers meerijden tot het dichtste punt op het parcours waar ze kunnen afgeleid worden:

 

Tijdens het fietsonderdeel komende van Nederland en de lokale ronde (voorziene doortocht van 14 tot 17 uur) :

Retranchementstraat, Hazegrasstraat

Kalvekeetdijk tussen Hazegrasstraat en Patrijzenstraat;
Patrijzenstraat;

Koekoekstraat tussen Patrijzenstraat en Sluisstraat;
Sluisstraat (N376a) tussen Koekoekstraat en Natiënlaan (N49).  Dit gedeelte van de Sluisstraat wordt in twee gedeeltes opgedeeld zodat recreatief fietsverkeer op de noordelijke rijstrook van deze straat wel nog mogelijk blijft;

Oostkerkestraat (N374) vanaf de grens met het grondgebied van de stad Damme;

Dorpsstraat (gedeelte tussen de Dudzelestraat – N376 en de Herenweg);

 

Er wordt geen verkeer toegelaten in de fietsdoorsteek onder de balkonrotonde;

 

Art. 3:

Tijdens de doortocht naar de wisselzone in de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (van 14.30 tot 17.30 uur) wordt het fietsverkeer afgeleid via de Rampe naar de Knokkestraat gezien de inname van het fietspad, voetpad, parkeerstrook en de zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan tussen de Rampe en de Krommedijk. 

Het autoverkeer wordt op de noordelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan geleid zodat dit verder de Elizabetlaan kan volgen richting Knokke.  De toegang tot De Rampe voor autoverkeer wordt verboden en aangeduid door verbodsbord C31 in de Elizabetlaan.

 

Bij het verlaten van de wisselzone in de Elizabetlaan via het voetpad in de Knokkestraat en vervolgens via de voetgangerstunnel naar het Dir. Gen. Willemspark voor het looponderdeel wordt dit onderdeel van het parcours beveiligd door politie en seingevers.

Art. 4:
A. Het stilstaan en parkeren is van 03/09/2018  tot en met 12/09/2018  verboden op volgende lokaties:

-de parkeerstrook langs de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan tussen De Rampe en de Krommedijk;

-de parkeerstrook langs de rijbaan van de Zeedijk Heist tussen Parkstraat en de Anemonenlaan;

Signalisatie : borden E3 met onderbord “van 03/09/18 t.e.m. 12/09/2018”

 

B. Het stilstaan en parkeren is op 05/09/2018  verboden op volgende lokaties:

Kalvekeetdijk tussen de Hazegrasstraat en de Koekoekstraat;

Patrijzenstraat tussen Kalvekeetdijk en Koekoekstraat;
Koekoekstraat tussen Patrijzenstraat en Sluisstraat (N376a);

Sluisstraat (N376a) tussen Dudzelestraat en Natiënlaan;

Parallelweg langs de N49/A11 tussen de Sluisstraat en de tunnel onder de A11;

Dorpsstraat tussen de Dudzelestraat en de Herenweg;

Herenweg tussen de Dorpsstraat en de Westkapellestraat;

Westkapellestraat tussen de Kalvekeetdijk en de Krommedijk;

Krommedijk tussen de Westkapellestraat en de Elizabetlaan;

Europaplein (alle parkeervakken);

Sterrenlaan (alle parkeervakken);

Parkstraat;

Anemonenlaan

 

Signalisatie: tekens E3 met onderbord “03/09/2018”.

 

Art. 4:
Ten behoeve van de opbouw van de wisselzone en het gebruik van deze zone tijdens de triatlon worden het voetpad, fietspad, parkeerstrook en de zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (rijrichting Knokke, gedeelte tussen De Rampe en de Krommedijk) parkeervrij gemaakt d.m.v. het aanbrengen van borden E3 met onderbord “van 03/09/18 t.e.m. 12/09/2018”.  Het verkeer op de zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (rijrichting Knokke) wordt voor alle verkeer van voertuigen afgesloten van 03/09/2018 om 07.00 uur tot en met 12/09/2018 om 23.59 uur. 

Het doorgaand verkeer op de Elizabetlaan wordt op de noordelijke rijstrook van de rijbaan met rijrichting Knokke afgeleid, waar dit verkeer de noordelijke rijstrook van de Elizabetlaan richting Knokke kan volgen.   

Signalisatie: kegels ter afbakening van de rijstroken.  Ter hoogte van de Rampe een multi color display aanhangwagen om het verkeer aan te raden rechts af te slaan in de Knokkestraat. 

 

Art. 5:

Op 05/09/2018 wordt, tijdens de doortocht van de triatlon, op de westelijke rijbaan van de Natiënlaan (N49) de voorsorteerstrook om links af te slaan in de Sluisstraat (N376a) gesupprimeerd d.m.v. jerseys.

 

In de oostelijke rijbaan van de N49 (Natiënlaan) wordt de voorsorteerstrook om rechts af te slaan in de Sluisstraat (N376a) afgesloten tijdens de doortocht van de triathlon. 

Signalisatie: verkeershekken met verbodsbord C3, jerseys en verbodsbord C31 (rechts)

 

Art. 6:

Op 05/09/2018 wordt, tijdens de doortocht van de triatlon, verboden om vanaf het rondpunt op de N376 de parallelweg langs de N49 op te rijden.

Signalisatie : rood/witte jerseys en bord C3.

 

Art. 7:

Om de veiligheid van de deelnemers op het parcours te garanderen en de hinder voor omwonenden en het overige (auto)verkeer zo beperkt mogelijk te houden, worden de volgend verkeersmaatregelen ingevoerd :

 

In de Roden-Ossenstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf het kruispunt met de  parallelweg langs de A11 in de richting van de Sint Annastraat (Sluis, Nederland).  Dit éénrichtingsverkeer wordt in de Roden Ossenstraat aangeduid door het verkeersbord C1 op het kruispunt met de Sint Annastraat (Sluis, Nederland) en het verkeersbord F19 in de Roden-Ossenstraat op het kruispunt met de parallelweg langs de A11.

 

In de Parallelweg naast de A11 (gedeelte tussen de Marouxdreef en de Roden-Ossenstraat) wordt ook éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Roden-Ossenstraat, komende uit de richting van de Marouxdreef.  Dit wordt aangeduid door de combinatie van de verkeersborden F19 en C1. 

 

In de Parallelweg naast de A11 (gedeelte tussen de Marouxdreef en de Zwinvaartstraat) wordt ook éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Marouxdreef in de richting van de Zwinvaartstraat.

 

Ook in de hieronder vermelde straten wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd tijdens het evenement :

Herenweg (gedeelte tussen de Dorpsstraat en de Westkapellestraat;

Westkapellestraat (gedeelte tussen de Herenweg en de Kalvekeetdijk;

Westkapellestraat (gedeelte tussen de Kalvekeetdijk en de Krommedijk);

Krommedijk (gedeelte tussen de Westkapellestraat en de Elizabetlaan); 

 

Signalisatie:

Verkeerstekens C1, F19, D1 en C31.

Bijkomende beveiliging van het parcours wordt verzekerd door politie en seingevers. 

De lijst met de locaties op het parcours van politie en seingevers maakt deel uit van de bijlage aan deze tijdelijke verordening.

 

Art. 8:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 9:

Afschriften hiervan zijn opvraagbaar en beschikbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de  lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Besluit

 

Plannen Zwintriatlon

Datum goedkeuring: 24 augustus  2018

Datum bekendmaking: 24 augustus  2018