Gemeentelijke aanvullende premie

BESLUIT :

Artikel 1.

De gemeente Knokke-Heist verleent binnen de perken van de op haar begroting goedgekeurde kredieten een gemeentepremie aan de particulieren die voor eigen rekening en voor eigen gebruik in de gemeente, hetzij een nieuwe woning oprichten of verwerven, hetzij een ongezonde woning saneren en hiervoor een gewestpremie genieten.

Art. 2.

  • 44.000 Bef te verlenen aan de personen die een tussenkomst in de hypothecaire lening hebben bekomen van het Vlaamse Gewest voor :
    • nieuwbouw woning;
    • aankoop nieuwbouw;
    • grondige verbouwing woning van voor 1946 (hypothecaire lening minimum 400.000 Bef)
  • 17.000 Bef te behouden voor de verbeteringspremie;

Art. 3.

Om de gemeentepremie te kunnen genieten moet de aanvrager het bewijs voorleggen dat de gewestpremie werd toegezegd.

Het aanvraagformulier is kosteloos te bekomen.

De aanvraag dient ingediend binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de aanvraag van de gewestpremie.

Art. 4.

De gemeentepremie is terugvorderbaar in geval de gewestpremie niet uitbetaald of teruggeëist wordt wegens niet naleving van de voorwaarden voor het bekomen, behouden of uitbetalen van de gewestpremie.

 

Art. 5.

Onderhavig besluit dat het besluit van 27 juni 1996 wijzigt, is van toepassing op alle bij ons Bestuur vanaf 01 januari 2000 ingediende aanvragen tot het bekomen van een gemeentepremie voor het oprichten, verwerven of saneren van een woning.

Lees hier het gemeenteraadsbesluit van 17 december 1999 na.

Datum goedkeuring:  17 december 1999

Datum bekendmaking: 22 december 1999

 

 

 

 

 

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 180 +32 50 630 159  stedenbouw@knokke-heist.be