GBS - Reaffectiecommissie - Huishoudelijk reglement

 

Enig artikel.

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de reaffectatiecommissie van de interlokale vereniging scholengemeenschap De Oostkant (goedgekeurd door het beheerscomité (dd.30/08/2005) goed.

 

 

Datum goedkeuring: 26 januari 2006

Datum bekendmaking: 13 februari 2006

 

 Gemeenteraadsbesluit - GBS - Reaffectiecommissie - Huishoudelijk reglement

Contact