Forten en Linies

Van Grave(n) naar Knokke(n) – Over forten en linies in de grensstreek

In het gebied tussen Knokke in Vlaanderen en Grave in Nederland vind je sporen van oorlog en strijd terug in het landschap. Waarom zijn die versterkte steden, forten en linies juist op die plekken terug te vinden? En welke functie hebben de overblijfselen nu nog?

Van Grave(n) naar Knokke(n) bestaat uit een educatieve film waarin de Nederlandse acteur Jack Wouterse in vogelvlucht de leerlingen op reis meeneemt door tijd en ruimte. Bij de film zijn klasopdrachten gemaakt waarin de leerlingen de ontwikkelingen van verdedigingswerken in een chronologische volgorde zetten. In les 2 leren de leerlingen over het beleg van Sluis in de Tachtigjarige Oorlog door middel van een toneelscript.  De leerlingen verplaatsen zich in een van de historische personages en leven zich in de situatie in. Vervolgens kan de leerkracht kiezen uit meerdere lessuggesties die op het terrein uit te voeren zijn. De leerlingen ontdekken wat er nog te zien is van de verdedigingswerken bij hen in de buurt.

Voor de lessuggesties in West-Vlaanderen is bijkomend beeldmateriaal verzameld. 

Ga naar www.staatsspaanselinies.eu/nl/download/file:inventaris-voor-website-ssl.htm

om een overzicht te bekijken van dit  materiaal over de Staats-Spaanse Linies.

Leerdoelstellingen

De leerlingen maken kennis met de functie van een verdedigingslinie in heden en verleden; ze kunnen een chronologie aanbrengen in het ontstaan van een linie, verbanden leggen tussen begrippen en afbeeldingen en deze in een historische context plaatsen, ze leren over het leven rondom een verdedigingslinie in tijden van oorlog, ze maken kennis met een aantal belangrijke historische figuren uit de Tachtigjarige Oorlog en kunnen zich inleven in een personage ten tijde van een historische gebeurtenis.

Leergebieden
Basisonderwijs 3e graad: Wereldoriëntatie en muzische vorming

Duur
Twee tot twaalf lessen, afhankelijk van de invulling door de leerkracht.

Plaats van uitvoering
Klas en op locatie bij een verdedigingswerk vb. in Knokke-Heist, Sluis, Damme of Brugge.

Lesmateriaal
Docentenhandleiding, inclusief DVD, overzichtskaarten van de linies in de grensstreek en de Suske en Wiske strip “De Laaiende Linies”.

Beschikbaarheid
Het lesmateriaal is te bestellen bij de steden Brugge en Damme en de gemeente Knokke-Heist. Het materiaal is eveneens beschikbaar bij het Provinciaal Informatiecentrum Het Tolhuis.

Meer info:

Provincie West-Vlaanderen

Informatiecentrum Tolhuis

Jan Van Eyckplein 2 - 8000 Brugge

T 0800 20 021 | F 050 610 300

provincie@west-vlaanderen.be

 

Gemeente Knokke-Heist

Milieudienst

A. Verweeplein 1 – 8300 KNOKKE-HEIST

T 050 63 01 98

siska.willems@knokke-heist.be

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be