Financiële tegemoetkoming

Het OCMW van Knokke-Heist kan na een sociaal onderzoek, een éénmalige of maandelijkse steun toekennen.

Bij iedere vraag om financiële steun doet de maatschappelijk werker een sociaal financieel onderzoek. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist, binnen de 30 dagen na de aanvraag, over het al dan niet toekennen van de gevraagde steun aan de hand van het sociaal verslag.

 

Eerste- en tweedeleeftijdsmelk

Doorverwijzing van Kind en Gezin voor financiële tussenkomst in de aankoop van eerste- en tweedeleeftijdsmelk.

Bedrag : Elke situatie wordt individueel bekeken door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

 

Kinderopvang

Een financiële tussenkomst in de kosten verbonden aan kinderopvang.

Bedrag: Maximum 5 euro per volle dag.

 

Opvoedingsondersteuning

Een financiële tussenkomst in gespecialiseerde kosten verbonden aan opvoeding (bv. psycholoog, logopedie,…).

Bedrag : Elke situatie wordt individueel bekeken door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

 

Schooltoelage

Financiële steun voor leerlingen van het secundair onderwijs.

Bedrag : Augustus = 100 euro, september tot mei = 50 euro per maand.

 

Voorschot op kinderbijslag

In bepaalde situaties wordt een voorschot gegeven op de kinderbijslag.

Bedragen (januari 2014) : Eerste kind = 90,28 euro; tweede kind = 167,05 euro; vanaf derde kind= 249,41 euro.

 

Vrije Tijd

Financiële tussenkomsten voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten. Alle culturele en sportieve activiteiten zoals abonnementen op tijdschrift, bezoek aan cinema, inschrijving sportclub,…

Bedrag : 175 euro per jaar per gezinslid, 250 euro per jaar per gezin in bepaalde situaties.

 

Info

Aanvragen kunnen elke werkdag, behalve op donderdag, van 9u tot 11u bij de Sociale Dienst van het OCMW, Kraaiennestplein 1 bus 2, 8301 Knokke-Heist – T 050 530 900, ocmw@knokke-heist.be

 

Project ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’

Eén van de doelstellingen van het project bestaat erin de brug te maken tussen het dienstverleningsaanbod, de professionele partners en de kinderen/gezinnen die in kansarmoede leven, dit door middel van een brugfiguur.

 

Info

Annelies De Voogt, Kraaiennestplein 1 bus 2, 8301 Knokke-Heist – T 050 530 900

annelies.devoogt@knokke-heist.be – aanmeldingen ma + woe voormiddag 9u – 12u

 

 

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be