Financiële tegemoetkoming

voor kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

 

Geef deze info aan betrokken ouders. Voor kinderen van gezinnen die gebruik maken van de OCMW-dienstverlening

 

Met het project  vrijetijdsparticipatie willen het gemeentebestuur en het OCMW inspanningen leveren om kinderen die in een situatie van kansarmoede leven bij het vrijetijdsaanbod van de gemeente te betrekken.

 

* Deelname aan sociale, sportieve en culturele manifestaties:

 

De Sociale Dienst  van het OCMW voorziet een tussenkomst  van € 175 per kind voor de deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties maar ook om lidgeld en benodigdheden voor deelname in een sportclub of socio-culturele vereniging te betalen.

 

In één gezin kunnen meerdere kinderen van het recht gebruik maken.

 

Ook sport-, bos- of sneeuwklassen kunnen in aanmerking komen!

 

Bovenop deze tussenkomst kan aan ieder gezinslid nog een “Doebonnen-boekje” toegekend worden dat kan ingezet worden als betaalmiddel tot deelname aan vrijetijdsinitiatieven.

 

* Aankoop van een gerecycleerde computer:

 

Een steun van maximum € 100 kan gegeven worden bij aankoop van een gerecycleerde computer  via een hergebruikcentra.

 

* De schooltoelage:

 

De schooltoelage is bestemd voor kinderen vanaf het secundair onderwijs en geldt specifiek als tussenkomst in de schoolkosten.  De uitbetaling start in augustus met 100€, en voor de volgende 9 maanden wordt de toelage op € 50 per maand bepaald.

 

INTERESSE ?

 

-  Het gezin komt zelf de tussenkomst aanvragen.

 

-  De school kan een nood signaleren m.b.t. deze tussenkomst. De sociale dienst van het OCMW kan pas de ouders contacteren  nadat de  school de ouders hieromtrent informeert.

Contact

Sociaal Huis Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist

Openingsuren

050 530 900 050 530 909   sociaalhuis@knokke-heist.be