FAVV

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of Voedselagentschap) is een openbare dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker.

Meldpunt
Wie vragen of klachten heeft over voedselveiligheid kan het meldpunt voor consumenten contacteren. U kunt er ook terecht met vragen over hygiëne in winkels, restaurants, etikettering, ...

0800 13 550 op weekdagen tussen 9 en 17 uur (gratis nummer)
meldpunt@favv.be

Ombudsdienst
Operatoren die om een of andere reden klachten hebben over de manier waarop ze tijdens een controle behandeld werden of die gewoon de opgelegde maatregelen niet begrijpen, kunnen zich met hun klachten of vragen wenden tot de ombudsdienst van het FAVV.

0800 13 455 tijdens de kantooruren (gratis nummer)
ombudsdienst@favv.be

Adres FAVV
Administrartief centrum - Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Tel: 02 211 82 11
info@favv.be
www.favv.be

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be