Duinenwater (all weather infrastructuur)

 

 

Projectbenaming :Duinenwater (all weather infrastructuur)

Projectleider : Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied: Gemeente Knokke-Heist, NMBS, De Lijn, TMVW, NV D&W, publieke en vergunningsverlenende overheden, groep Sportoase.

Beleidsdoelstelling : OD 705.

Stand van zaken : 

 

Vorige mijlpalen:

  • afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist (uitgevoerd)
  • organiseren van de mededingingsprocedure all weather-infrastructuur (uitgevoerd)
  • afsluiten van de pps-overeenkomst met de exploitant van het zwembad Sportoase Duinenwater nv (uitgevoerd)
  • realiseren in opdracht van de gemeente van de grondenruil NV Duin&Water - gemeente Knokke-Heist (in uitvoering)
  • opvolgen van de bouwfase 1 te realiseren door de NV Duin&Water (in uitvoering)
  • aanstellen ontwerper voor de herprofilering oevers put van De Cloedt 
  • uitvoeren van een masterplanstudie voor de put van De Cloedt (in uitvoering).