Dorpsboomgaard en speelnatuur

Projectbenaming: Dorpsboomgaard en speelnatuur Ramskapelle

Omschrijving: Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de derde fase van het lokaal bedrijventerrein, met inbegrip van een lokaal bedrijvencentrum en een bedrijfsverzamelgebouw.

Timing: 2010-2016.

Projectleider: Hendrik Vandromme

Partners/Werkingsgebied: AGSO/Dienst Sport

Beleidsdoelstelling: 702

Stand van zaken:

Momenteel is men bezig met de fundering aan te leggen in de zone van de wandelpaden.
Na verharding wordt overgegaan tot de aanleg van de betonverharding.
Na het verharden van de beton, zal eandis overgaan tot de inplanting van de Openbare verlichting.
Na de aanleg van de openbare verlichting kan dan de groenaanleg gebeuren.
De site achter de pastorie wordt niet aangepakt. (geen akkoord met de pastoor)

 

vorige mijlpalen:
o toewijzing architectuuropdracht aan Fris in het Landschap - uitgevoerd;
o opmaak masterplan van de bufferzone Ramskapelle met groene long en speelweide –
uitgevoerd;
o aanvraag subsidiering project aan agentschap natuur en bos – vaste belofte van toelage;
o opvolging subsidiering EFRO-project ‘Leefbare Haven Zeebrugge’ ism Stad Brugge – in
uitvoering.

Contact

Openbaar Domein Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630193 050630159  openbaar.domein@knokke-heist.be